• +385 21 629151
  • tanja12345markovic@gmail.com

Blog

Makarská riviéra

Makarská riviéra je pás dalmatského pobřeží Jaderského moře, dlouhý okolo 60 kilometrů, avšak pouze několik kilometrů široký. Nachází se těsně pod štíty masivu Biokovo. Slunečné podnebí a dlouhé oblázkové pláže činí z této oblasti populární turistickou destinaci. Makarská riviéra je vymezena na severozápadě městem Omiš a na jihovýchodě deltou řeky Neretvy. Oblast trpí poměrně častými lesními požáry.

5 nápadů na nejkrásnější výlet

1. Návštěva Dubrovnik

Dubrovník je chorvatské přístavní město, které se nachází na jihu Dalmácie na úpatí vápencového pohoří, s jedinečnou okolní subtropickou vegetací a umělecky a historicky unikátními stavbami. Ve městě žilo 42 615 obyvatel v roce 2011, 43 770 obyvatel v roce 2001[1] a 49 728 obyvatel v roce 1991.[2] Absolutní většinu obyvatel tvoří z 88,39 % Chorvati. Je jedním z nejvýznamnějších turistických center Jaderského moře. Říká se mu také „perla Jadranu“.

Město Dubrovník vždy prosperovalo z námořního obchodu. Ve středověku, jako Dubrovnická Republika (Respublica Ragusina), dokonce začal jako jediný východojadranský městský stát konkurovat Benátkám.

Dubrovník s okolím (téměř celá Dubrovnicko-neretvanská župa) je exklávou Chorvatska (jakož i Evropské unie), která je od zbytku území Chorvatska oddělena krátkým úsekem pobřeží patřícím Bosně a Hercegovině (s letoviskem Neum).

2. Návštěva Usće Neretve

Neretva (srbsky Неретва, italsky Narenta) je řeka v Bosně a Hercegovině (Hercegovsko-neretvanský kanton) a Chorvatsku (Dubrovnicko-neretvanská župa). Pramení v Dinárských horách a teče na jih, kde ústí deltou do Jaderského moře. Je 225 km dlouhá; 203 km jejího toku je na území Bosny a Hercegoviny a 22 v Chorvatsku. Povodí má rozlohu 5600 km². Je jedinou řekou na území Bosny a Hercegoviny, které se do Jaderského moře vlévá.

Řeka je známá díky značnému počtu druhů ryb, které zde žijí, z nichž nejvíce zastoupen je úhoř říční.

3. Návštěva Ston

Ston (italsky Stagno) je opčina v jižní Dalmácii, v Chorvatsku. Rozkládá se na jižní části úžiny Pelješackého poloostrova.

Poprvé se zde připomíná sídlo biskupství v roce 877. Ve starověku osídlili území okolí dnešního města Řekové a Ilyrové. V roce 1252 město poškodilo zemětřesení. Ston je staré pevnostní město Dubrovnické republiky, ta si toto území zajistila na počátku 14. století koupí od bosenských a srbských vládců, kteří jej drželi po několik desítek let dříve. Dubrovnický senát tu pak v průběhu 14. a 15. století nechal zbudovat mohutné opevnění. Jeho základem se staly tři pevnosti – Veliki kaštio, Podzvizd a Koruna, propojené 5,5 km hradeb se čtyřiceti věžemi a sedmi pevnůstkami. Zároveň s vybudováním systému opevnění bylo nově vybudováno i město. Tvořilo ho patnáct bloků po deseti domech oddělených šest metrů širokými hlavními ulicemi a dva metry širokými vedlejšími, kolmými. Jednalo se o největší urbanistický projekt své doby. V následujících stoletích město ztratilo na významu. V roce 1667 jej poničilo zemětřesení. Postupem času byly poškozeny i mohutné hradby.

4. Návštěva Korčula

Korčula (italsky Curzola, latinsky Corcyra Nigra, řecky Korkyra Melaina, staroslovansky: Krkar) je ostrov v Jaderském moři, spadající pod chorvatskou Dubrovnicko-neretvanskou župu. Ostrov má rozlohu 279 km2 — je 46,8 km dlouhý a v průměru 7,8 km široký. Leží blízko Dalmátského pobřeží. Se svými 16138 obyvateli (2001) je druhým nejlidnatějším ostrovem Jaderského moře (po ostrovu Krk). Okolo 97 procent obyvatel tvoří Chorvaté. Ostrov získal jistou známost i skutečností, že v 60. a 70. letech 20. století se zde konaly symposia (Letní škola na Korčule) skupiny Praxis. Jediným městem (ale až třetím největším sídlem na ostrově) je stejnojmenné město Korčula.

5. Návštěva Međugorje

Međugorje je vesnice s 2 306 obyvateli, ležící v západní Hercegovině, asi 25 km jihozápadně od Mostaru. Do 80. let 20. století byla vesnice chudá a většina příjmů pocházela převážně z pěstování tabáku, hroznů, ovoce a produkce vína. Slovo Međugorje znamená místo mezi dvěma kopci (Mezihoří). Ves Medžugorie se v historických záznamech zmiňuje už v roce 1599. Farnost byla založena v roce 1892, farní kostel je zasvěcen sv. apoštolu Jakubovi, který je patronem poutníků.

ADRESA A KONTAKT

TELEFON

+385 21 629151

EMAIL

tanja12345markovic@gmail.com

MÍSTO

Kapeć 5a, Podaca 21334 Zaostrog

Pošlete nám zprávu

© Copyrights 2019. All rights reserved.