• +385 21 629151
  • tanja12345markovic@gmail.com

Zaostrog

ZAOSTROG

Zaostrog je turistickou osadou v Makarském přìmoři, od Makarské vzdàlen asi 35 km. Poprvé se ve psaných pamàch,připomìnà v r. 1494 život však v tĕchto prostorech existoval i v daleké předhistorii o Čemž svĕdčì i Žulový ručnì šrotovnìk z mladši kamenné doby nalazen v r. 1953 na vietru, kopci nad Zaostregem. Zaostrog osazovali stařì Ilýrové, což potrvzuji nesčetne nekropolr(kupy). Za řimskeho panovani v Zaostrogu probihal bohatỳ kulturni život což prokazuji mnohe anticke pamatniky, zvlašt’ ty kameenne relief tanečniků a hračů na pišt’alu v ilyrskem lidovem kroji relief boha Mitry a dva nahrobni pamatniky.

Po přichodu chorvatů v VII stoleti sidilište dostava slovanský nayev Ostrog , ktery asi v r.950 pripomina bizatinsky cisař konstantin jako jedno ze čtyř opevnĕných mest “Paganie” Neretnanskeho Knižectvi (Mokron,Berulia,Ostrok,Labinetza) Středvĕký Ostorog(pevnost) ležel vysoko na kopici pod Malým Viterom a pozdĕji ma severu Zastrožskeho pole pod kopcem Šapašnik vyrostlo nove sidilištĕ severozapadne od Porfyrogentova, ktere byilo pojemenovano zaostrog V XV st, feudalimni vladci Zaostrogu byili chorvatši šlechtici, bratřy Vlatković-Jurjevićove, kteři mĕli opevnĕny hrad na Viteru o čemž svĕdči rozvaliny, Zbitkky stare pevnosti mezi kterymi vynika kamenny prah s reiliefem ruky.

V XVII st se začinaji obyvatele Zaostrogu stĕhovat bliž k mořskem pobřeži aby se koneče po zemetreseni v r.1962 všichni přestĕhovali do oblasti u moře. V stare osade Zaostrog se nachazerji tri kostelik :stary goticky kostel sv Barbory s hrbitovem v anticke casti, kostelik sv Roka z XVII st. A novejši kostel sv Barbory z.r. 1872.Kromĕ tĕchto kostelu jsou zde tri kaple : sv Antonia ve vesnici (1893),sv eliaše(ilija) na Prosiku(1894) a Panny Marie. na Kučinach (1911). Nejvĕtšim a a nejdůležitĕjim Pamàtnikem kultury v teto oblasti ai šiře je františkanskỳ Klašter Svaté Marie. Ma se za to Že byl klašter založen ve XVI st. založili ho řeholnici “poustvenici sv agustina” zvani augustiniani,kteři ho po padu Bosny v r.1463 opustili a uchỳlili se na ostrovy. Do opuštěneho klaštera se v r.1468 nestěhovali františkani z provincie Bosni Střibrne a v nem působi podnes. Františkani tak zdokonalili klašter v težkych dobacah pod tureckou moci že bly v r,1460 podle hodnoceni generalniho vizitatora z rima uznan najlepšim ze všech klašteru velike provincie.

Jednim z nejvyznamnejšich pamatniku kultuy, ktery znazornuje kulturni uroven klaštera z te doby,je kamenny nadpis napsan v chorvatskem jazyce a pismu (bosančice)z r.1589 jenž se nacazi nad hlavnim vchodem do kostela- Klašter v Zaostrogu bly v te době světoznamou svtyni,ktera byla na soupisu svetovych posvatnych marianskych mist.Klašter mel velkou vzdelavattelsku roli.Po celou dobu 500 let jeho existence byla v něm škola pro vychovu knězů. Ještĕ v dobĕ turecke moci r 1640 byla v nem obecana a humanisticka škola,pozdeji od gymnasia po filozofii a bohoslovi.Klašter vlasni boohatu knihovnu a asi 20000 svazku a archiv fond.Z mnohych proslulych jmen chorvatske kultury a historie v kašterĕ v Zaostrogu žil a byl činnym jeden z najzamejšich, Fra Andrija Kačić Miošić Chorvatsky basnik,spisovatel a filozof,narozen v Bristu r .1704-zemřel v Zaostrogu r.1760, a fra Ivan Despot(1886),chorvatsky spisovatel a basnik. Fra A.K. Miošić_”stařec Milovan”jak sam sebe nazyval, v klaštre Zaostrog s Vyskolil ,vstoupil do františkanskeho radu vytvořil všechna sva lireralni dila, zemřel, a v klaštre jeZaostrog se vyšolil, vstoupil do františkanskeho řadu, vytvořil všechna sva literalni dila ,zmřel a v klaštře tež pochovan. Často klešter v Zaostrogu nazyvaji i “Kačićevym klaštrem”V klaštere se nachazi tež galerie obrazů jednoho z nejznamejšich Živych chorvatskych malirů Mladena Veži narozeneho v Bristu r 1916.

ADRESA A KONTAKT

TELEFON

+385 21 629151

EMAIL

tanja12345markovic@gmail.com

MÍSTO

Kapeć 5a, Podaca 21334 Zaostrog

Pošlete nám zprávu

© Copyrights 2019. All rights reserved.